Нийгэм

Улс төрийн намуудын санхүүжилт яагаад ил байх хэрэгтэй вэ?

Bolor Rose
2016-06-09 08:51

 АТГ-аас Сонгуулийн ерөнхий хороотой хамтран сонгуулийн хуулиас улс төрийн намын санхүүжилтийн талаар мөн яагаад санхүүжилт ил байх хэрэгтэй тухай  сонгогч, нэр дэвшигчдэд зориулан хүргэхээр доорх видеог хүргэж байна.