Дэлхийд

Японы засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдлаа

Bolor Rose
2016-04-25 07:06

Японы Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдлаа.  Тэтгэлэгт хөтөлбөр нь: 

Судлаач оюутан

Их сургуулийн үндсэн оюутан

Техникийн коллежийн оюутан

Мэргэжлийн сургуулийн оюутан   гэсэн төрлүүдтэй бөгөөд энэхүү хөтөлбөрүүддээ бүртгэл авч эхэлсэн байна. Хөтөлбөр тус бүрийн сонгон шалгаруулалт, бүртгэлийн талаар эндээс танилцаарай. 

Бүртгэлийн хугацаа: Тавдугаар сарын 9-13-ний өдрүүдийн 13:00-17:00 цагт Монгол-Японы төв /МУИС 1-р байр, 2-р байрны дунд/ дээр