Дэлхийд

АНУ-ын технологийн салбар дахь хамгийн НӨЛӨӨТЭЙ, хамгийн ЗАЛУУ есөн CЕО

trends.mn
2016-04-18 18:01

Business Insider сэтгүүл Форбес сэтгүүлээс гаргасан жагсаалтад үндэслэсэн АНУ-ын технологийн салбар дахь хамгийн нөлөө бүхий, хамгийн залуу 9 CEO-г гаргажээ. Жагсаалтад зөвхөн нийтэд хувьцаагаа нээлттэй арилжаалдаг компаниудыг багтаасан агаад нөлөөллийг компанийн зах зээлийн үнэлгээг ашиглан тооцжээ. 

Facebook CEO Mark Zuckerberg (31 настай), Зах зээлийн үнэлгээ: 313 тэрбум доллар

Yahoo CEO Marissa Mayer (40 настай), Зах зээлийн үнэлгээ: 34.4 тэрбум доллар

Twitter CEO Jack Dorsey (39 настай), Зах зээлийн үнэлгээ: 12.4 тэрбум доллар

Twitter CEO Jack Dorsey (age 39), Market Cap: $12.4 billion
Bill Pugliano/Getty Ims
 

Square CEO Jack Dorsey (39 настай), Зах зээлийн үнэлгээ: 4.7 тэрбум доллар

Square CEO Jack Dorsey (age 39), Market Cap: $4.7 billion
Mike Blake/Reuters

Twitter and Square CEO Jack Dorsey.

 

IAC/InterActiveCorp CEO Joseph M. Levin (36 настай), Зах зээлийн үнэлгээ: 3.9 тэрбум доллар

IAC/InterActiveCorp CEO Joseph M. Levin (age 36), Market Cap: $3.9 billion
IAC

Having worked at the IAC for 12 years, Levin became its CEO in June of 2015. IAC is a media company that owns many online media brands, including OKCupid and About.com

 

FitBit CEO James Park (39 настай), Зах зээлийн үнэлгээ: 3.6 тэрбум доллар

 

Ubiquiti Networks CEO Robert J. Pera (39 настай), Зах зээлийн үнэлгээ: 2.78 тэрбум доллар

Ubiquiti Networks CEO Robert J. Pera (age 39), Market Cap: $2.78 billion
Lance Murphey/AP Ims
 

Groupon CEO Richard Williams (40 настай), Зах зээлийн үнэлгээ: 2.6 тэрбум доллар

Groupon CEO Richard Williams (age 40), Market Cap: $2.6 billion
Groupon
 

GrubHub CEO Matthew Maloney, (40 настай), Зах зээлийн үнэлгээ: 1.9 тэрбум доллар

 

ComScore CEO Serge Matta (40 настай), Зах зээлийн үнэлгээ: 1.9 тэрбум доллар

ComScore CEO Serge Matta (age 40), Market Cap: $1.9 billion